5 lý do khiến The Metropole trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với khách hàng