Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 6 tháng nữa mới có thể tăng thuế, phí tại TP.HCM