Bí thư Thăng: Cần xây nhà phố ở xã hội với giá cả từ 5-6 triệu đồng/m2