Bình Dương: "Giấc mơ có thật" trong căn hộ 100 triệu đồng