Bộ trưởng Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: Tour 0 đồng sẽ có thuốc đặc trị