Căn hộ chung cư Miếu Nổi cho thuê – điển hình của xu hướng sống xanh ven đô