Căn hộ One Verandah có giá trị sống đặc biệt nhất trong phân khúc cao cấp