Căn hộ One Verandah cơn gió mới lạ trên thị trường