Dự án cao cấp Cát Lái Invesco tính thanh khoản cao nhiều ưu đãi kiến trúc đương đại