Dự án Palm Garden – Làm nóng thị trường bất động sản