Gs Metrocity hấp dẫn khách hàng bởi hệ thống tiện ích