Hà Nội đề xuất hạ cốt đê sông Hồng: Bộ Nông nghiệp nói gì?