Hà Nội: Kiên quyết di dời nhà phố hàng, du thuyền trên Hồ Tây trong quý 1