Hệ thống xử lý nước thải của dệt may ra sao?

Do tính chất của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong tiến độ nhuộm do đó nước thải thông thường có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ xử lý của một số Công Ty điều tra khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như là công trình đơn vị đầu tiên của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. số đông các khối hệ thống xử lý được khảo sát đều không còn quy trình khử trùng trước lúc thải ra nguồn tiếp nhận do đó chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần đông đều vượt tiêu chuẩn được chấp nhận.

>> http://sieuthimaybom.vn/binh-tich-ap-varem-300l-lit-t300-2082

Tùy thuộc vào vị trí của những xí nghiệp sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ xử lý vận dụng thay đổi để cung cấp với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ thường được vận dụng đối với những xí nghiệp sản xuất này là hóa lý kết phù hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, tuy vậy hầu nước thải sau xử lý hết đều không đạt được tiêu chuẩn của KCN.

đối với những nhà máy dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), hay những xí nghiệp sản xuất nằm bên phía ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn VN TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để giành được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ tiên tiến xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tương đối thông dụng đang rất được vận dụng tại phần lớn tại những xí nghiệp dệt may.

công nghệ tiên tiến xử lý nước thải tương xứng ý kiến đề nghị

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều phương thức không giống nhau, mỗi phương thức đạt một tác dụng nhất định riêng với một vài chất ô nhiễm tương xứng. công nghệ xử lý nước thải được vận dụng nhằm vô hiệu hóa các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và sắt kẽm kim loại nặng.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/bom-nuoc-thai-tsurumi-50pu2.4-t290-2137

Nước thải dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao vì thế trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như là công trình xây dựng đơn vị trước tiên của khối hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải trước khi qua những quy trình tiếp theo sau của khối hệ thống xử lý. đối với nguồn nguyên vật liệu thô được sử dụng trong quy trình sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester giai đoạn keo tụ/tạo bông thường được vận dụng trước công đoạn sinh học. tiến trình này có phong cách thiết kế để vô hiệu hóa SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và sắt kẽm kim loại nặng. quy trình sinh học tiếp theo sau gồm có kỵ khí phối hợp hiếu khí hay hiếu khí cho công dụng cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được áp dụng và tiến trình sinh học hiếu khí được áp dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

quá trình sinh học nhằm mục tiêu loại bỏ những thành phần ô nhiễm và độc hại ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. quy trình xử lý bậc ba được áp dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. tiến độ xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để các chất ô nhiễm và độc hại còn lại trong nước thải hay tái sử dụng.

đối với nguồn nguyên liệu là cotton, công nghệ tiên tiến xử lý Ngược lại với nguyên liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là quy trình tiến độ sinh học trước tiến độ hoá lý. công đoạn xử lý bậc ba giống như như trên với vận dụng giai đoạn (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá chuyên sâu (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

>> http://sieuthimaybom.vn/bom-nuoc-thai-tsurumi-50pu2.4-t290-2138

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) quy trình tiến độ keo tụ/tạo bông phối kết hợp sinh học hay Ngược lại để vô hiệu hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

Bùn phát sinh từ quy trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có tính năng xử lý.