Khách hàng thượng lưu “đổ gục” trước Nhà phố Khu đô thị Làng Vân Đà Nẵng