Khu căn hộ chung cư hạng sang The Global City Vẫn chưa có dấu hiệu “Hạ nhiệt”