Nhà ở kinh phí thấp gây sốc và chất lượng thật của Mường Thanh