Nhà phố The Sol City bên Sông Tiền không gian thoáng