Những chính sách lao động, tiền lương, phí có hiệu lực từ tháng 12

Chế độ nâng thu nhập có người làm công tác cơ yếu, mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia, giảm mức thu phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng tài sản đấu giá… là những chính sách phân phối hàng mới có hiệu lực từ 1/12/2017

Điểm mới về chế độ nâng thu nhập có người làm công tác cơ yếu

Đây là nội dung vượt bậc ở Thông tư 07/2017/TT-BNV có hiệu lực từ 01/12/2017 giải đáp thực hiện chế độ tiền thu nhập đối có người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng thu nhập và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Theo đây, một vàih tân 1 số điều kiện về thời gian nâng bậc thu nhập so có quy định ở Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC đối có những đối tượng làm việc trong tổ chức cơ yếu, hưởng thu nhập theo bảng thu nhập cấp hàm cơ yếu, cụ thể:

– Từ bậc 8 hệ số thu nhập 8,00 lên bậc 9 hệ số thu nhập 8,60 là 4 năm (Thông tư liên tịch 24 không quy định thời gian).

– Từ bậc 9 hệ số thu nhập 8,60 lên bậc 10 hệ số thu nhập 9,20 là 4 năm (Thông tư liên tịch 24 không quy định về bậc này).

Bên cạnh đây, Thông tư 07/2017/TT-BNV còn quy định một vài chế độ phụ cấp đối có quân nhân và công an nhân dân.

Mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Từ ngày 01/12/2017, mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia sẽ được thực hiện theo Thông tư 108/2017/TT-BTC và Thông tư 187/2016/TT-BTC . Cụ thể, như sau:

– Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định ở Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Nếu dữ liệu viễn thám từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm cung cấp mức thu phí bằng 50% mức thu nêu trên.

– Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong hiện trạng khẩn cấp bằng 60% mức phí quy định nêu trên.

– Miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ đề nghị trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Giảm phí thẩm định đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn lao động

Kể từ ngày 11/12/2017, Thông tư 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi mức phí thẩm định ĐKKD trong vận hành kiểm định kỹ thuật ATLĐ; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ở Thông tư 245/2016/TT-BTC sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đây, giảm mức phí thẩm định ĐKKD dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ, cụ thể như sau:

– Cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành kiểm định kỹ thuật ATLĐ giảm từ 16 triệu đồng xuống còn 15 triệu đồng.

– Cấp lại khi bổ sung lĩnh vực vận hành giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành kiểm định kỹ thuật ATLĐ giảm từ 5,5 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng.

Ngoài ra, trường hợp thẩm định ĐKKD dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thì:

– Cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giảm từ 21,5 triệu đồng xuống còn 20,5 triệu đồng.

– Cấp lại khi bổ sung lĩnh vực vận hành giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giảm từ 7 triệu đồng xuống còn 6,5 triệu đồng.

Giảm mức thu phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng tài sản đấu giá

Đây là nội dung vượt bậc ở Thông tư 111/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/12/2017 sửa đổi Thông tư 257/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực.

Theo đây, điều chỉnh giảm mức thu phí đối có việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản phân phối được) so có quy định hiện hành, cụ thể như sau:

– Tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng: giảm từ 100 nghìn đồng xuống còn 90 nghìn đồng/trường hợp;

– Tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: giảm từ 300 nghìn đồng xuống còn 270 nghìn đồng/trường hợp;

– Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng: giảm từ 500 nghìn đồng xuống còn 450 nghìn đồng/trường hợp.

Mức thu phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản,…tiếp tục duy trì theo quy định ở Thông tư 257.

Giảm phí kiểm định chất chữa cháy, chống cháy

Đây là nội dung mới ở Thông tư 112/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 11/12/2017) điều chỉnh giảm mức PKĐ phương tiện phòng cháy, chữa cháy như sau:

– PKĐ một vài chất chữa cháy

+ Chất bột, chất tạo bọt chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/kg xuống còn 300 nghìn đồng/kg;

+ Dung dịch gốc nước chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/lít xuống còn 300 nghìn đồng/lít.

– PKĐ chất liệu và chất chống cháy

+ Sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy giảm từ 800 nghìn đồng/kg xuống còn 400 nghìn đồng/kg;

+ Cửa chống cháy giảm từ 700 nghìn đồng/bộ xuống còn 500 nghìn đồng/bộ;

+ Vật liệu chống cháy giảm từ 700 nghìn đồng/m2 xuống còn 400 nghìn đồng/m2;

+ Van chặn lửa và một vài thiết bị ngăn lửa giảm từ 400 nghìn đồng/cái xuống còn 300 nghìn đồng/cái.

– PKĐ trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân

+ Quần áo chữa cháy giảm từ 400 nghìn đồng/bộ xuống còn 300 nghìn đồng/bộ;

+ Mũ, ủng, găng tay chữa cháy giảm từ 200 nghìn đồng/cái xuống còn 150 nghìn đồng/cái;

+ Mặt nạ phòng độc giảm từ 600 nghìn đồng/bộ xuống còn 400 nghìn đồng/bộ;

– PKĐ phương tiện cứu người giảm từ 500 nghìn đồng/bộ xuống còn 400 nghìn đồng/bộ.

Giảm 1 số mức phí đăng ký chuyển nhượng bảo đảm

Kể từ ngày 11/12/2017, Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký chuyển nhượng bảo đảm bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đây, 1 số mức phí đăng ký chuyển nhượng bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển sẽ được Bộ Tài Chính giảm xuống so có mức thu giai đoạn này, cụ thể như sau:

– Hoạt động đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm chỉ còn là 30 nghìn đồng/hồ sơ (mức phí thu giai đoạn này là 70 nghìn đồng/hồ sơ).

– Đối có vận hành cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký chuyển nhượng bảo đảm còn là 25 nghìn đồng/trường hợp (mức phí thu giai đoạn này là 30 nghìn đồng/trường hợp).

Giảm phí thẩm định xác nhận nội dung tài liệu, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

Đây là nội dung mới ở Thông tư 114/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017.

Theo đây, giảm phí thẩm định xác nhận nội dung tài liệu, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm từ 1,8 triệu đồng/hồ sơ về mức 1,6 triệu đồng/hồ sơ.

Theo Hồng Vân

Trí thức trẻ

Căn hộ Spring Light City nằm ngay mặt tiền các con phố Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1.TPHCM. Căn hộ Spring Light Là dự án có quy mô lên đến 15.767 m2 ở quận 1 do doanh nghiệp TNHH Bến Thành – Sao Thủy Làm Chủ Đầu tư.. Xem thêm tài liệu https://canhospringlightcity.net/#gia-bang-va-chinh-sach-can-ho-spring-light-city

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-1/