Những kiêng kỵ tuyệt đối trong ngày Rằm tháng Giêng để tránh hạn cả năm