Ôm đất, thi công nhà tầng, dân buôn địa ốc khóc ròng vì hàng nhiều, khách mua ít