Ông Trần Hoàng Ngân được bổ nhiệm vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Văn phòng chính phủ vừa ban hành chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Tổ Tư vấn kinh tế có nhiệm vụ giải đáp cho Thủ tướng Chính phủ về một số chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách bán hàng phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

Bên cạnh đây, phân tách, tiên đoán, phân tách tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, một số chiến lược, đề án, chính sách bán hàng phát triển kinh tế; trên cơ sở đây giải đáp, khuyến nghị có Thủ tướng Chính phủ một số một sốh thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách bán hàng nhằm đạt được một số mục tiêu đề ra.

Đồng thời, giải đáp, khuyến nghị có Thủ tướng Chính phủ một số biện pháp, một sốh thức ứng phó kịp thời có những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến một số báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ Tư vấn kinh tế được chủ động làm việc có một số Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm tìm hiểu; được yêu cầu một số Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm tìm hiểu cung cấp một số văn bản, tài liệu, tài liệu số liệu; được Văn phòng Chính phủ cung cấp không ngừng nghỉ một số văn bản, tài liệu, tài liệu số liệu liên quan đến thực hiện tính năng, nhiệm vụ của Tổ.

Tổ Tư vấn kinh tế được hợp tác có một số chuyên gia giải đáp, cộng tác viên là một số nhà khoa học, nhà kinh tế trong nước và quốc tế, người Việt Nam an cư ở nước ngoài; cán bộ quản lý đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, một số cơ quan tìm hiểu trong nước và quốc tế để thực hiện tính năng, nhiệm vụ của Tổ.

Thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế được mời tham dự một số Hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nội dung liên quan đến thực hiện tính năng, nhiệm vụ của Tổ.

Theo Y Vân

Nhịp sống kinh tế

Căn hộ Spring Light City nằm ngay mặt tiền các con phố Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1.TPHCM. Căn hộ Spring Light Là dự án có tổng diện tích lên đến 15.767 m2 ở quận 1 do doanh nghiệp TNHH Bến Thành – Sao Thủy Làm Chủ Đầu tư.. Xem thêm tài liệu https://canhospringlightcity.net/#gia-bang-va-chinh-sach-can-ho-spring-light-city

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-1/