Phát triển nhà phố ở xã hội: Vướng tọa lạc ngay ở cơ quan quản lý