Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần xoá bỏ tín dụng dụng đen