Quyết định “chưa từng có trong lịch sử” Bộ Công Thương: Hiệp hội logistics đề nghị xem xét lại