Tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%: Ai chịu gánh nặng?