Thời điểm bàn giao căn hộ Thủ Thiêm Xi là khi nào?