Thủ tướng: ‘Ít mà làm chắc còn hơn nói nhiều mà làm ít’