Thủ tướng:“Việt Nam đủ màu mỡ để ươm mầm nên những DN hàng đầu châu Á“