Vị trí tọa lạc Rome Diamond Lotus và những tiềm năng